دنیای سازه های بادی سرسره بادی - گالری محصولات

مفتخریم تا اعلام نماییم که اخذ نشان استاندارد ملی ایران مهر تاییدی بر کیفیت محصولات این شرکت بوده و اسودگی خاطر را برای شما به همراه خواهد داشت.
Sv-1 نردبان معلق تکی طول:6*عرض:4*ارتفاع:2

Sv-1 نردبان معلق تکی طول:6*عرض:4*ارتفاع:2

قیمت: 0
بازدیدها: 2208 بازدید
Sv-3 سازه تعادلی رومی قطر7متر

Sv-3 سازه تعادلی رومی قطر7متر

قیمت: 0
بازدیدها: 2113 بازدید
Sv-4 بسکت دلقک طول:5*عرض:3*ارتفاع:2.5

Sv-4 بسکت دلقک طول:5*عرض:3*ارتفاع:2.5

قیمت: 0
بازدیدها: 1969 بازدید
Sv-5 دایره توپ امتیازی قطر 3متر

Sv-5 دایره توپ امتیازی قطر 3متر

قیمت: 0
بازدیدها: 2007 بازدید
Sv-6 بسکت تک حلقه طول:6*عرض:4*ارتفاع:4.5

Sv-6 بسکت تک حلقه طول:6*عرض:4*ارتفاع:4.5

قیمت: 0
بازدیدها: 1897 بازدید
Sv-7 رالی ماشین شارژی طول:16*عرض:8*ارتفاع:3

Sv-7 رالی ماشین شارژی طول:16*عرض:8*ارتفاع:3

قیمت: 64000000
بازدیدها: 2723 بازدید
Sv-8 تشک بوفالو طول:6*عرض:5*ارتفاع:2

Sv-8 تشک بوفالو طول:6*عرض:5*ارتفاع:2

قیمت: 36000000
بازدیدها: 2084 بازدید
Sv-10 پیست رالی طول:16*عرض:8*ارتفاع:3

Sv-10 پیست رالی طول:16*عرض:8*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 2264 بازدید
Sv-11 فوتبال دستی انسانی  طول:14*عرض:6*ارتفاع3:

Sv-11 فوتبال دستی انسانی طول:14*عرض:6*ارتفاع3:

قیمت: 62000000
بازدیدها: 3411 بازدید
Sv-12 تشک موج سواری طول:4*عرض:4*ارتفاع:2

Sv-12 تشک موج سواری طول:4*عرض:4*ارتفاع:2

قیمت: 0
بازدیدها: 2073 بازدید