دنیای سازه های بادی سرسره بادی - گالری محصولات

مفتخریم تا اعلام نماییم که اخذ نشان استاندارد ملی ایران مهر تاییدی بر کیفیت محصولات این شرکت بوده و اسودگی خاطر را برای شما به همراه خواهد داشت.
st-1 استخر توپ ماشینی طول:7*عرض:3*ارتفاع3

st-1 استخر توپ ماشینی طول:7*عرض:3*ارتفاع3

قیمت: 0
بازدیدها: 2340 بازدید
       ST-10 استخر  توپ طرح توپ شعاع 2

ST-10 استخر توپ طرح توپ شعاع 2

قیمت: 0
بازدیدها: 2240 بازدید
ST-16استخر لاک پشت طول:6*عرض:4*ارتفاع:3

ST-16استخر لاک پشت طول:6*عرض:4*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 2195 بازدید
ST-3 استخر توپ هشت ضلعی شعاع 3متر

ST-3 استخر توپ هشت ضلعی شعاع 3متر

قیمت: 0
بازدیدها: 2801 بازدید
ST-4استخر توپ کلبه طول:4.5*عرض:3*ارتفاع:3.5

ST-4استخر توپ کلبه طول:4.5*عرض:3*ارتفاع:3.5

قیمت: 0
بازدیدها: 2089 بازدید
ST-6استخر توپ 6قلعه طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

ST-6استخر توپ 6قلعه طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 2071 بازدید
ST-7 استخر توپ طرح دودکش دار 3*3.5*3.5

ST-7 استخر توپ طرح دودکش دار 3*3.5*3.5

قیمت: 0
بازدیدها: 2154 بازدید
ST-8استخر مناره دار طول:3*عرض:3*ارتفاع:3

ST-8استخر مناره دار طول:3*عرض:3*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 2100 بازدید
ST-9 استخر ساده طول:3*عرض:3*ارتفاع:2.5

ST-9 استخر ساده طول:3*عرض:3*ارتفاع:2.5

قیمت: 0
بازدیدها: 2135 بازدید
ST-12استخرمردعنکبوتی با خروجی سرسره3.5*3*8

ST-12استخرمردعنکبوتی با خروجی سرسره3.5*3*8

قیمت: 0
بازدیدها: 2101 بازدید
ST-13استخر قطار طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

ST-13استخر قطار طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 2141 بازدید
ST-14استخر دایره با قطر 4متر

ST-14استخر دایره با قطر 4متر

قیمت: 0
بازدیدها: 2247 بازدید
ST-15 استخر کرمی شکل 3.5*2.5*12

ST-15 استخر کرمی شکل 3.5*2.5*12

قیمت: 0
بازدیدها: 2185 بازدید