دنیای سازه های بادی سرسره بادی - گالری محصولات

مفتخریم تا اعلام نماییم که اخذ نشان استاندارد ملی ایران مهر تاییدی بر کیفیت محصولات این شرکت بوده و اسودگی خاطر را برای شما به همراه خواهد داشت.
So-1سرسره هفت مناره طول:11*عرض:6*ارتفاع:9

So-1سرسره هفت مناره طول:11*عرض:6*ارتفاع:9

قیمت: 0
بازدیدها: 5106 بازدید
 So-2 سرسره کشتی طول:13*عرض:7*ارتفاع:11

So-2 سرسره کشتی طول:13*عرض:7*ارتفاع:11

قیمت: 0
بازدیدها: 5874 بازدید
 So-3 سرسره پینوکیو طول:9*عرض:7*ارتفاع:7

So-3 سرسره پینوکیو طول:9*عرض:7*ارتفاع:7

قیمت: 0
بازدیدها: 4605 بازدید
so-3-02 سرسره پینوکیو بزرگ طول13 عرض6.75 ارتفاع9.

so-3-02 سرسره پینوکیو بزرگ طول13 عرض6.75 ارتفاع9.

قیمت: 13900000
بازدیدها: 2965 بازدید
 So-4 سرسره مسیح طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

So-4 سرسره مسیح طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 3712 بازدید
So-5 سرسره آتشنشانی طول:10*عرض:5*ارتفاع:8

So-5 سرسره آتشنشانی طول:10*عرض:5*ارتفاع:8

قیمت: 0
بازدیدها: 4727 بازدید
 So-6 سرسره خرگوش 5*4.5*6

So-6 سرسره خرگوش 5*4.5*6

قیمت: 0
بازدیدها: 2978 بازدید
So-7 سرسره 5مناره کوچک  5.5*4.5*8

So-7 سرسره 5مناره کوچک 5.5*4.5*8

قیمت: 0
بازدیدها: 2937 بازدید
So-9سرسره موج دار طول:11*عرض:6*ارتفاع:9

So-9سرسره موج دار طول:11*عرض:6*ارتفاع:9

قیمت: 0
بازدیدها: 2978 بازدید
So-10سرسره بادی  4.5*4.5*6

So-10سرسره بادی 4.5*4.5*6

قیمت: 0
بازدیدها: 3756 بازدید
So-11 سرسره دریایی طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

So-11 سرسره دریایی طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 3174 بازدید
So-12 سرسره رنگین کمان طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

So-12 سرسره رنگین کمان طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 3127 بازدید
So-13 سرسره دودکشدار  طول:6*عرض:4*ارتفاع:4

So-13 سرسره دودکشدار طول:6*عرض:4*ارتفاع:4

قیمت: 0
بازدیدها: 2826 بازدید
So-14 دلقک کوچک طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

So-14 دلقک کوچک طول:5*عرض:3*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 3341 بازدید
So-15 سرسره نخل دار  طول:10*عرض:7*ارتفاع:9

So-15 سرسره نخل دار طول:10*عرض:7*ارتفاع:9

قیمت: 0
بازدیدها: 4155 بازدید
So-16 سرسره جت طول:10*عرض:7*ارتفاع:9

So-16 سرسره جت طول:10*عرض:7*ارتفاع:9

قیمت: 0
بازدیدها: 2876 بازدید
so-17سرسره سگ طول11 عرض6 ارتفاع6

so-17سرسره سگ طول11 عرض6 ارتفاع6

قیمت: 0
بازدیدها: 2837 بازدید
So-19 سرسره اژدها  4.5*4*6.5

So-19 سرسره اژدها 4.5*4*6.5

قیمت: 0
بازدیدها: 2791 بازدید
So-20 سرسره اژدها  طول:12*عرض:7*ارتفاع:10

So-20 سرسره اژدها طول:12*عرض:7*ارتفاع:10

قیمت: 0
بازدیدها: 3342 بازدید
So-21 سرسره 8مناره طول:16*عرض:7*ارتفاع:11

So-21 سرسره 8مناره طول:16*عرض:7*ارتفاع:11

قیمت: 0
بازدیدها: 6415 بازدید
So-23 سرسره7نخل  طول:8*عرض:5*ارتفاع:6

So-23 سرسره7نخل طول:8*عرض:5*ارتفاع:6

قیمت: 0
بازدیدها: 3268 بازدید
So-25  دلقک بزرگ طول:10*عرض:7*ارتفاع:8

So-25 دلقک بزرگ طول:10*عرض:7*ارتفاع:8

قیمت: 0
بازدیدها: 3228 بازدید
So-26 سرسره خروس طول:10*عرض:7*ارتفاع:9

So-26 سرسره خروس طول:10*عرض:7*ارتفاع:9

قیمت: 0
بازدیدها: 2943 بازدید
so-27 دلقک ویژه طول 13 عرض 7 ارتفاع 8

so-27 دلقک ویژه طول 13 عرض 7 ارتفاع 8

قیمت: 0
بازدیدها: 3371 بازدید