دنیای سازه های بادی سرسره بادی - گالری محصولات

مفتخریم تا اعلام نماییم که اخذ نشان استاندارد ملی ایران مهر تاییدی بر کیفیت محصولات این شرکت بوده و اسودگی خاطر را برای شما به همراه خواهد داشت.
TS-1سوله نیم کره

TS-1سوله نیم کره

قیمت: 0
بازدیدها: 2425 بازدید
TS-2سوله نیم استوانه تمام بادی

TS-2سوله نیم استوانه تمام بادی

قیمت: 0
بازدیدها: 3437 بازدید
TS-3سوله نیم بادی روکش دار

TS-3سوله نیم بادی روکش دار

قیمت: 0
بازدیدها: 2491 بازدید
ts-4 سوله نیم کره بادی

ts-4 سوله نیم کره بادی

قیمت: 0
بازدیدها: 2590 بازدید
ts-5 سوله نیم استوانه

ts-5 سوله نیم استوانه

قیمت: 0
بازدیدها: 2453 بازدید
ts-6 سوله 5ضلعی

ts-6 سوله 5ضلعی

قیمت: 0
بازدیدها: 2294 بازدید
ts-7 سوله طرح هواپیما

ts-7 سوله طرح هواپیما

قیمت: 0
بازدیدها: 2261 بازدید
ts-8 سوله نیم استوانه

ts-8 سوله نیم استوانه

قیمت: 0
بازدیدها: 3132 بازدید
ts-9سوله نیم بادی

ts-9سوله نیم بادی

قیمت: 0
بازدیدها: 2238 بازدید
ts-10-1 سوله کمپوند

ts-10-1 سوله کمپوند

قیمت: 0
بازدیدها: 3141 بازدید
ts-10-2 سوله کمپوند

ts-10-2 سوله کمپوند

قیمت: 0
بازدیدها: 2326 بازدید
ts-10-3 سوله کمپوند

ts-10-3 سوله کمپوند

قیمت: 0
بازدیدها: 2308 بازدید
ts-11 سوله نیم بادی

ts-11 سوله نیم بادی

قیمت: 0
بازدیدها: 2245 بازدید
ts-12 سوله طرح کلبه

ts-12 سوله طرح کلبه

قیمت: 0
بازدیدها: 3128 بازدید
ts-14-1 سوله نیم بادی

ts-14-1 سوله نیم بادی

قیمت: 0
بازدیدها: 2236 بازدید
ts-14-2 سوله نیم کره نیمه بادی

ts-14-2 سوله نیم کره نیمه بادی

قیمت: 0
بازدیدها: 2283 بازدید
سوله بادی TS-13

سوله بادی TS-13

قیمت: 0
بازدیدها: 2132 بازدید