دنیای سازه های بادی سرسره بادی - گالری محصولات

مفتخریم تا اعلام نماییم که اخذ نشان استاندارد ملی ایران مهر تاییدی بر کیفیت محصولات این شرکت بوده و اسودگی خاطر را برای شما به همراه خواهد داشت.
TP-1کلبه وسرسره طول:12*عرض:3*ارتفاع:3

TP-1کلبه وسرسره طول:12*عرض:3*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 2476 بازدید
TP-2سرسره و جامپینگ طول:8*عرض:3*ارتفاع:3

TP-2سرسره و جامپینگ طول:8*عرض:3*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 2448 بازدید
TP-3 شهربادی طول:14*عرض:8*ارتفاع:6.5

TP-3 شهربادی طول:14*عرض:8*ارتفاع:6.5

قیمت: 0
بازدیدها: 2701 بازدید
TP-4استخر توپ و سرسره طول:7*عرض:7*ارتفاع:4

TP-4استخر توپ و سرسره طول:7*عرض:7*ارتفاع:4

قیمت: 0
بازدیدها: 2873 بازدید
TP-5کشتی و سرسره طول:14*عرض:7*ارتفاع:5

TP-5کشتی و سرسره طول:14*عرض:7*ارتفاع:5

قیمت: 0
بازدیدها: 2351 بازدید
TP-6ترکیبی سگ طول:8*عرض:6*ارتفاع:4

TP-6ترکیبی سگ طول:8*عرض:6*ارتفاع:4

قیمت: 0
بازدیدها: 2457 بازدید
TP-7 سرسره و استخر طول:14*عرض:6*ارتفاع:9

TP-7 سرسره و استخر طول:14*عرض:6*ارتفاع:9

قیمت: 0
بازدیدها: 2618 بازدید
TP-8 ترکیبی دو تکه طول:14*عرض:7*ارتفاع:6.5

TP-8 ترکیبی دو تکه طول:14*عرض:7*ارتفاع:6.5

قیمت: 0
بازدیدها: 2548 بازدید
TP-9 ترکیبی یک تکه طول:8*عرض:8*ارتفاع:5

TP-9 ترکیبی یک تکه طول:8*عرض:8*ارتفاع:5

قیمت: 0
بازدیدها: 2326 بازدید
TP-10ترکیبی بالونی3*3.5*8.5

TP-10ترکیبی بالونی3*3.5*8.5

قیمت: 0
بازدیدها: 2376 بازدید
tp-12 سرسره جامپینگ طول:10*عرض:3*ارتفاع:4

tp-12 سرسره جامپینگ طول:10*عرض:3*ارتفاع:4

قیمت: 0
بازدیدها: 2422 بازدید
tp-13ترکیبی هشت پا شعاع 5متر

tp-13ترکیبی هشت پا شعاع 5متر

قیمت: 0
بازدیدها: 2557 بازدید
tp-14قلعه ترکیبی طول:7*عرض:7*ارتفاع:3

tp-14قلعه ترکیبی طول:7*عرض:7*ارتفاع:3

قیمت: 0
بازدیدها: 3128 بازدید
TP-18ترکیبی خروس  طول:20*عرض:8

TP-18ترکیبی خروس طول:20*عرض:8

قیمت: 187000000
بازدیدها: 2594 بازدید
TP-19قلعه یخی  طول:25*عرض:10

TP-19قلعه یخی طول:25*عرض:10

قیمت: 0
بازدیدها: 4514 بازدید
TP-20ترکیبی خرگوش  طول:18*عرض:10

TP-20ترکیبی خرگوش طول:18*عرض:10

قیمت: 0
بازدیدها: 3857 بازدید
Tp-21 ترکیبی قطار  طول:8*عرض:5*ارتفاع:4

Tp-21 ترکیبی قطار طول:8*عرض:5*ارتفاع:4

قیمت: 0
بازدیدها: 2326 بازدید